De sportavonden worden begeleid door gekwalificeerde sportleiders in de vorm van (aankomende) fysiotherapeuten en CIOS-sportleiders. Alle sportleiders, alsmede een groot aantal leden, zijn opgeleid voor reanimatie en bevoegd voor het gebruik van een A.E.D. (jaarlijkse herhaling).
Tevens zijn de sportleiders bijgeschoold op het gebied van het herkennen van specifieke diabetesproblemen.
Het herkennen van een hypo of een hyper en het leren prikken om de bloedsuikerwaarde te kunnen vaststellen, is hen aangeleerd. 

En als elke seconde telt:

-          Wij zijn in het bezit van een eigen AED (automatische externe defibrillator)
-          In geval van nood kunnen we snel beginnen met reanimeren.
-          Onze sportleiders worden getraind in het herkennen van specifieke diabetes
           omstandigheden en kunnen daar, indien nodig ook op inspelen.
-          We hebben rechtstreekse toegang tot de meldkamer ambulancevervoer voor
           het bestellen van spoedvervoer.

Kortom, wij doen er alles aan om een zo veilig mogelijk omgeving te creëren.

I.R.I.S  stelt de leden en 1 volwassen familielid  in de gelegenheid om een reanimatiecursus, inclusief het inzetten van een AED, te volgen. De kosten hiervan, inclusief de jaarlijkse herhaling, komen voor rekening van de club.

Noodtelefoon: 06 20443258  Hiermee kunnen thuisblijvers in tijd van nood altijd contact krijgen met de secretaris van de vereniging, tijdens de sporturen op donderdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur.